#WPVN_HELP Hi cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Anh em nào có **plugin auto post social** gửi em xin với ạ. Em có sài auto poster mà nó lỗi **permissions to publish**. Nhà nghèo khổ ghê. Em cảm ơn ạ.

#WPVN_HELP Hi cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Anh em nào có **plugin auto post social** gửi em xin với ạ. Em có sài auto poster mà nó lỗi **permissions to publish**. Nhà nghèo khổ ghê. Em cảm ơn ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_HELP

Hi cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Anh em nào có plugin auto post social gửi em xin với ạ. Em có sài auto poster mà nó lỗi permissions to publish.

Nhà nghèo khổ ghê. Em cảm ơn ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/722647038436190/