#WPVN_Help Chào các bác, bác nào đã dùng AWS3 để lưu trữ, cache ảnh cho web shop số lượng ảnh lớn rồi cho mình xin review với ạ. Mình xin cảm ơn!

#WPVN_Help Chào các bác, bác nào đã dùng AWS3 để lưu trữ, cache ảnh cho web shop số lượng ảnh lớn rồi cho mình xin review với ạ. Mình xin cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help
Chào các bác, bác nào đã dùng AWS3 để lưu trữ, cache ảnh cho web shop số lượng ảnh lớn rồi cho mình xin review với ạ.
Mình xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/579574946076734/