#WPVN_Chat Phải nói là làm sâu về Siteorigin Page Builder mới thấy nó thực sự mạnh mẽ anh em ạ. Nhất là widget Post Loop, Layout Slider. Bao nhiêu anh em đang sử dụng Siteorigin nhỉ :D.

#WPVN_Chat Phải nói là làm sâu về Siteorigin Page Builder mới thấy nó thực sự mạnh mẽ anh em ạ. Nhất là widget Post Loop, Layout Slider. Bao nhiêu anh em đang sử dụng Siteorigin nhỉ :D.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Chat Phải nói là làm sâu về Siteorigin Page Builder mới thấy nó thực sự mạnh mẽ anh em ạ. Nhất là widget Post Loop, Layout Slider.

Bao nhiêu anh em đang sử dụng Siteorigin nhỉ :D.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/637136273653934/