#WPVN_Chat Các e cứ học Python sau này làm WordPress nhé 🤣 P/s: Ad học Java, còn bạn ? 😉

#WPVN_Chat Các e cứ học Python sau này làm WordPress nhé 🤣 P/s: Ad học Java, còn bạn ? 😉
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Chat
Các e cứ học Python sau này làm WordPress nhé :rofl:
P/s: Ad học Java, còn bạn ? :wink:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/633990947301800/