#WPVN_Vote Bạn cần bổ sung thêm CHỨC NĂNG nào về việc Chat trực tuyến với khách thông qua ứng dụng của bên thứ 3 (Tawk, FB Chat...) Theo yêu cầu của bạn: Ken Pham P/s: Bài viết này không có QC 😶

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Vote
Bạn cần bổ sung thêm CHỨC NĂNG nào về việc Chat trực tuyến với khách thông qua ứng dụng của bên thứ 3 (Tawk, FB Chat…)
Theo yêu cầu của bạn: Ken Pham
P/s: Bài viết này không có QC :no_mouth:
Nguồn: Redirecting...