#WPVN_HELP #Woocommerce Plugin nào mà hỗ trợ người dùng đăng nhập rồi tự tạo sản phẩm của riêng họ để bán các bác nhỉ? Mình tìm được plugin này, nhưng không biết có bác nào đã dùng nó chưa nhỉ?

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_HELP #Woocommerce
Plugin nào mà hỗ trợ người dùng đăng nhập rồi tự tạo sản phẩm của riêng họ để bán các bác nhỉ?
Mình tìm được plugin này, nhưng không biết có bác nào đã dùng nó chưa nhỉ?

Nguồn: Redirecting...