#wpvn_help Mọi người ơi cho em hỏi là em muốn tạo tính năng như vầy: Khi admin tạo tài khoản cho thành viên. Khi thành viên đó login lần đầu thì phải đổi mật khẩu để sử dụng. Có code hay lugin nào hỗ trợ ko ạ. Em cám ơn cả nhà.

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvn_help
Mọi người ơi cho em hỏi là em muốn tạo tính năng như vầy:
Khi admin tạo tài khoản cho thành viên. Khi thành viên đó login lần đầu thì phải đổi mật khẩu để sử dụng.
Có code hay lugin nào hỗ trợ ko ạ.
Em cám ơn cả nhà.
Nguồn: Redirecting...