#WPVN Help Mọi người cho mình hỏi là khi thêm sản phẩm vào nút Add to Cart thì có cách nào để đứng yên tại nút đó không ạ ? Chứ mỗi lần add to cart xong là toàn bị reload lại trang bất tiện lắm ạ !!!

#WPVN Help Mọi người cho mình hỏi là khi thêm sản phẩm vào nút Add to Cart thì có cách nào để đứng yên tại nút đó không ạ ? Chứ mỗi lần add to cart xong là toàn bị reload lại trang bất tiện lắm ạ !!!
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN Help Mọi người cho mình hỏi là khi thêm sản phẩm vào nút Add to Cart thì có cách nào để đứng yên tại nút đó không ạ ? Chứ mỗi lần add to cart xong là toàn bị reload lại trang bất tiện lắm ạ !!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/538447083522854/