#WPVN Help Hiện tại em bị lỗi 403 ở tất cả các link images trong upload. Tất cả các ảnh này em đã chỉnh về 644 và thư mục uploads là 755 nhưng vẫn bị lỗi. Mọi người cho em cách giải quyết với ạ. em cảm ơn.

#WPVN Help Hiện tại em bị lỗi 403 ở tất cả các link images trong upload. Tất cả các ảnh này em đã chỉnh về 644 và thư mục uploads là 755 nhưng vẫn bị lỗi. Mọi người cho em cách giải quyết với ạ. em cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN Help

Hiện tại em bị lỗi 403 ở tất cả các link images trong upload. Tất cả các ảnh này em đã chỉnh về 644 và thư mục uploads là 755 nhưng vẫn bị lỗi. Mọi người cho em cách giải quyết với ạ. em cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/544079696292926/