#WPVN HELP. Chào mọi người. Em là mem mới. E muốn hỏi mng là e muốn hiển thị cái summary sản phẩm khi di chuột qua. Các bác có thể cho e hỏi plugin hoặc là từ khoá để e tự học được k ah? E cảm ơn

#WPVN HELP. Chào mọi người. Em là mem mới. E muốn hỏi mng là e muốn hiển thị cái summary sản phẩm khi di chuột qua. Các bác có thể cho e hỏi plugin hoặc là từ khoá để e tự học được k ah? E cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN HELP. Chào mọi người. Em là mem mới. E muốn hỏi mng là e muốn hiển thị cái summary sản phẩm khi di chuột qua. Các bác có thể cho e hỏi plugin hoặc là từ khoá để e tự học được k ah? E cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/615327682501460/