#WPVN Chat Trong GR nhà mình có ACE nào tích hợp thanh toán ATM/VISA/MASTER mà phí giao dịch thấp hơn Alepay vs VNPAY không ạ?

#WPVN Chat Trong GR nhà mình có ACE nào tích hợp thanh toán ATM/VISA/MASTER mà phí giao dịch thấp hơn Alepay vs VNPAY không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN Chat
Trong GR nhà mình có ACE nào tích hợp thanh toán ATM/VISA/MASTER mà phí giao dịch thấp hơn Alepay vs VNPAY không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/547847805916115/