#WPVN_CHAT Chào các bác! Em đang làm Web về mảng xe cộ. Các bác gợi ý em vài mẫu theme vừa load nhanh, tối ưu seo vừa đủ. Hợp nhãn của người Việt được không ạ?! Jnews và Newpaper mỗi lần đăng 1 cái ảnh nó chia ra nhiều file quá ạ :( Em cảm ơn!!

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_CHAT
Chào các bác!
Em đang làm Web về mảng xe cộ. Các bác gợi ý em vài mẫu theme vừa load nhanh, tối ưu seo vừa đủ. Hợp nhãn của người Việt được không ạ?!
Jnews và Newpaper mỗi lần đăng 1 cái ảnh nó chia ra nhiều file quá ạ :frowning:
Em cảm ơn!!
Nguồn: Redirecting...