#Wpr help em đang thâm khảo dùng havana em làm bán thời trang. Trước mua tiên miền và tự mò làm nhưng lúc mua tiên miền khác đổi trong hosting em làm mò lâu lắm nên đang bỏ wed tự làm để chuyển sang havana Tiền bối nào dùng rồi cho em chút ta kiến

#Wpr help em đang thâm khảo dùng havana em làm bán thời trang. Trước mua tiên miền và tự mò làm nhưng lúc mua tiên miền khác đổi trong hosting em làm mò lâu lắm nên đang bỏ wed tự làm để chuyển sang havana Tiền bối nào dùng rồi cho em chút ta kiến
0

Câu hỏi từ Group FB:
#Wpr help em đang thâm khảo dùng havana em làm bán thời trang.
Trước mua tiên miền và tự mò làm nhưng lúc mua tiên miền khác đổi trong hosting em làm mò lâu lắm nên đang bỏ wed tự làm để chuyển sang havana Tiền bối nào dùng rồi cho em chút ta kiến
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/754335461934014/