#wphelp E có 2 web a[.]com và b[.]com trên 1 host, giờ muốn chuyển web b[.]com sang sub domain của web a[.]com (sub.a[.]com) thì làm thế nào ạ vs lại để k bị mất thứ hạng web vậy ạ?

#wphelp E có 2 web a[.]com và b[.]com trên 1 host, giờ muốn chuyển web b[.]com sang sub domain của web a[.]com (sub.a[.]com) thì làm thế nào ạ vs lại để k bị mất thứ hạng web vậy ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wphelp
E có 2 web a[.]com và b[.]com trên 1 host, giờ muốn chuyển web b[.]com sang sub domain của web a[.]com (sub.a[.]com) thì làm thế nào ạ vs lại để k bị mất thứ hạng web vậy ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/690531444981083/