#WP_VN Hôm nọ có bác nào đăng rồi nhưng em chưa đọc, nay em mới dính :P Có bác nào vào wp-admin cụ thể là kéo xuống phía dưới của khung soạn thảo văn bản bị dance lên xuống rất khó chịu không? Cách xử lý các bác hôm nọ là gì share em với :*

Câu hỏi từ Group FB:
#WP_VN

Hôm nọ có bác nào đăng rồi nhưng em chưa đọc, nay em mới dính :stuck_out_tongue:

Có bác nào vào wp-admin cụ thể là kéo xuống phía dưới của khung soạn thảo văn bản bị dance lên xuống rất khó chịu không? Cách xử lý các bác hôm nọ là gì share em với :*
Nguồn: Redirecting...