WP Rocket của Em hôm nay kích hoạt thì bị vỡ giao diện, ảnh cũng ko load được luôn, có cách nào khắc phục được ko ạ, help me!!

WP Rocket của Em hôm nay kích hoạt thì bị vỡ giao diện, ảnh cũng ko load được luôn, có cách nào khắc phục được ko ạ, help me!!
0

Câu hỏi từ Group FB:
WP Rocket của Em hôm nay kích hoạt thì bị vỡ giao diện, ảnh cũng ko load được luôn, có cách nào khắc phục được ko ạ, help me!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/743528643014696/