wordress có plugin nào hay code nào kiểu quản trị viên không ạ. kiểu admin ( check thành viên - sản phẩm ...) mà ko cần vào trang admin của wordress

Câu hỏi từ Group FB:
wordress có plugin nào hay code nào kiểu quản trị viên không ạ. kiểu admin ( check thành viên - sản phẩm …) mà ko cần vào trang admin của wordress
Nguồn: Redirecting...