WordPress 5.7 “Esperanza” đã ra mắt rồi, tuy nhiên do có sự nâng cấp jQuery lên ver 3.5.1 nên để an toàn các bạn nên chờ theme đang dùng và các plugin khác cập nhật rồi hẵn lên WordPress 5.7 nhé 🤗 https://wordpress.org/news/2021/03/esperanza/

WordPress 5.7 “Esperanza” đã ra mắt rồi, tuy nhiên do có sự nâng cấp jQuery lên ver 3.5.1 nên để an toàn các bạn nên chờ theme đang dùng và các plugin khác cập nhật rồi hẵn lên WordPress 5.7 nhé 🤗 https://wordpress.org/news/2021/03/esperanza/
0

Câu hỏi từ Group FB:
WordPress 5.7 “Esperanza” đã ra mắt rồi, tuy nhiên do có sự nâng cấp jQuery lên ver 3.5.1 nên để an toàn các bạn nên chờ theme đang dùng và các plugin khác cập nhật rồi hẵn lên WordPress 5.7 nhé :hugs:


Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/742789599755267/