Wedsite mình hay bị lỗi: 503 Service Unavailable, The server is temporarily busy, try again later! Bạn nào có cách xử lý không?

Câu hỏi từ Group FB:
Wedsite mình hay bị lỗi: 503 Service Unavailable, The server is temporarily busy, try again later! Bạn nào có cách xử lý không?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/822734961760730/