Website Wordpress của mình bị sao chép toàn bộ (nội dung, theme, plugin...). Bên cạnh đó, nội dung web đó cập nhật tức thì khi bên web mình thay đổi. Cho hỏi có ai bị như vậy chưa ạ? Bạn nào có giải pháp nào giúp mình với. Xin hậu tạ!

Website Wordpress của mình bị sao chép toàn bộ (nội dung, theme, plugin...). Bên cạnh đó, nội dung web đó cập nhật tức thì khi bên web mình thay đổi. Cho hỏi có ai bị như vậy chưa ạ? Bạn nào có giải pháp nào giúp mình với. Xin hậu tạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Website Wordpress của mình bị sao chép toàn bộ (nội dung, theme, plugin…). Bên cạnh đó, nội dung web đó cập nhật tức thì khi bên web mình thay đổi. Cho hỏi có ai bị như vậy chưa ạ? Bạn nào có giải pháp nào giúp mình với. Xin hậu tạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/660762417957986/