Web đa ngôn ngữ với slug /vi, /en thì polylang hay wpml tốt hơn vậy các bro

Web đa ngôn ngữ với slug /vi, /en thì polylang hay wpml tốt hơn vậy các bro
0

Câu hỏi từ Group FB:
Web đa ngôn ngữ với slug /vi, /en thì polylang hay wpml tốt hơn vậy các bro
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/647413219292906/