WARNING! #WordPress 6.1 và WPML có sự không tương thích. Theo khuyến cáo của author WPML, bạn cần tải bản mới nhất WPML và nâng cấp xong rồi mới nâng lên #WP nhé. Bật mí: WP 6.1 có cái cache WP_Query giúp web nhanh hơn :D

Câu hỏi từ Group FB:
WARNING! #WordPress 6.1 và WPML có sự không tương thích.

Theo khuyến cáo của author WPML, bạn cần tải bản mới nhất WPML và nâng cấp xong rồi mới nâng lên #WP nhé.

Bật mí: WP 6.1 có cái cache WP_Query giúp web nhanh hơn :smiley:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | WARNING! #WordPress 6.1 và WPML có sự không tương thích