**VẤN ĐỀ UPDATE LINK CHO BÀI POST** Plugin **WP Bakery** mã hóa toàn bộ content bài post nên update link bằng lệnh **update** trong sql không ăn thua. Xin hỏi các bác có cách nào xử lý vụ này không?

**VẤN ĐỀ UPDATE LINK CHO BÀI POST** Plugin **WP Bakery** mã hóa toàn bộ content bài post nên update link bằng lệnh **update** trong sql không ăn thua. Xin hỏi các bác có cách nào xử lý vụ này không?
0

Câu hỏi từ Group FB:
VẤN ĐỀ UPDATE LINK CHO BÀI POST

Plugin WP Bakery mã hóa toàn bộ content bài post nên update link bằng lệnh update trong sql không ăn thua.

Xin hỏi các bác có cách nào xử lý vụ này không?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591409348226627/