Tuyển Junior Wordpress Webmaster (1-2 năm KN) Yêu cầu tiếng Anh tốt JD ở comment ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Tuyển Junior Wordpress Webmaster (1-2 năm KN)
Yêu cầu tiếng Anh tốt
JD ở comment ạ
Nguồn: Redirecting...