Tự động cập nhật giá khi số lượng thay đổi khi nhấp chuột

Tôi đã tạo một biểu mẫu đặt hàng bằng plugin WordPress Contact Form 7. Tôi muốn cập nhật giá tự động khi giá trị của trường số lượng thay đổi khi nhấp chuột hoặc nhấn phím.

Xem tệp hình ảnh động. Bạn có thể hiểu yêu cầu.

Giả sử tên trường số lượng của bạn là số-323 và tên trường giá là số-450 . Vì vậy, mã JavaScript sẽ như thế này:

jQuery(document).ready(function() {
  jQuery("input[name='number-323']").on('keyup mouseup', function() {
	var qty = jQuery("input[name='number-323']").val(),
	price = jQuery("input[name='number-450']").attr('placeholder'),
	newprice = price * parseInt( qty );
	jQuery("input[name='number-450']").val( newprice.toFixed(2) );
  });
});

Bạn sẽ thiết lập giá trị giá ban đầu làm thuộc tính giữ chỗ . Trong bản demo này, giá ban đầu là 109,90.