Trong Woo ở mục chi tiết thanh toán. làm sao để khi điền postcode thì nó sẽ tự search ra địa chỉ cho mình lựa chọn được mọi người nhỉ?

Câu hỏi từ Group FB:
Trong Woo ở mục chi tiết thanh toán. làm sao để khi điền postcode thì nó sẽ tự search ra địa chỉ cho mình lựa chọn được mọi người nhỉ?
Nguồn: Redirecting...