trong group mình có cty nào tuyển nhân vên vừa học vừa làm không ạ ?

Câu hỏi từ Group FB:
trong group mình có cty nào tuyển nhân vên vừa học vừa làm không ạ ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | trong group mình có cty nào tuyển nhân vên vừa học vừa làm không ạ