Trong group mình có bạn nào nhận làm notification app và buid app bằng react native không nhỉ

Câu hỏi:
Trong group mình có bạn nào nhận làm notification app và buid app bằng react native không nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1267802767253945/