Trong Group có ai dùng VPs hay hosting của bên Azdigi chưa ạ. Cho em hỏi nên dùng vps hơn hay hosting hơn vậy ạ? #wpvn

Câu hỏi từ Group FB:
Trong Group có ai dùng VPs hay hosting của bên Azdigi chưa ạ. Cho em hỏi nên dùng vps hơn hay hosting hơn vậy ạ?
#wpvn
Nguồn: Redirecting...