Tổng hợp link các phiên bản phát hành của WordPress

Originally published at: https://blog.wordpressvn.com/tong-hop-link-cac-phien-ban-phat-hanh-cua-wordpress/

WordPress là CMS yêu thích của thế giới vì giao diện đơn giản, các chủ đề có thể tùy chỉnh cao và vô số các plugin bổ sung vô tận. Nó đã đơn giản hóa việc phát triển trang web và quản lý cho ngay cả những người sử dụng nghiệp dư nhất.

Đây là một bản lưu trữ của mỗi một phiên bản mà WordPress đã phát hành mà WPVN Team đã tổng hợp lại nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm link download cho bạn.

Sự khác nhau giữa phiên bản thườngphiên bản no content (không có thư mục wp-content) – nhằm tiết kiệm thời gian update hoặc fix web bị lỗi.

WordPress bản mới nhất

5.2.2 18/06/2019 Chưa có Chưa có zip tar.gz no-content.zip
5.2.1 24/05/2019 zip (vi) tar.gz (vi) zip tar.gz no-content.zip
5.2 19/05/2019 zip (vi) tar.gz (vi) zip tar.gz no-content.zip
5.1 11/03/2019 zip (vi) tar.gz (vi) zip tar.gz no-content.zip
5.0 11/12/2018 zip (vi) tar.gz (vi) zip tar.gz no-content.zip

Nguồn: wordpress.org