Tôi kể cho các bạn 1 câu chuyện cười ... Ngắn gọn nhưng gây cười " rm -rf" :D

Câu hỏi từ Group FB:
Tôi kể cho các bạn 1 câu chuyện cười …
Ngắn gọn nhưng gây cười
" rm -rf" :smiley:
Nguồn: Redirecting...