Tính toán khoảng cách giữa 2 vị trí trên google maps

Tính toán khoảng cách giữa 2 vị trí trên google maps
0

Mình cần 1 plugin xác định khoảng cách giữa 2 vị trí trên google maps.
Mình đã test thử: wp distance calculator, DKM distance calculator… nhưng chả có cái nào hoạt động.
Bác nào có thể chia sẻ giúp mình plugin nào không nhé.