Tình mình mình đang dùng theme Newpaper, hiện tại muốn chèn Facebook comments mà chèn k đc ạ. các bạn có tuts nào chỉ mình với ạ, xin cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Tình mình mình đang dùng theme Newpaper, hiện tại muốn chèn Facebook comments mà chèn k đc ạ. các bạn có tuts nào chỉ mình với ạ, xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/648117495889145/