Tình hình là mình dùng theme Urna. Sẻ dụng Loco để dịch theme và plugin nhưng ko đc. Các pro giúp mình với

Tình hình là mình dùng theme Urna. Sẻ dụng Loco để dịch theme và plugin nhưng ko đc. Các pro giúp mình với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Tình hình là mình dùng theme Urna. Sẻ dụng Loco để dịch theme và plugin nhưng ko đc. Các pro giúp mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554854411882121/