**[Tìm code website]** Mình đang cần tìm 1 bạn freelancer hoặc 1 team nhỏ (khoảng 2 - 3 người) về code wordpress. Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng gửi giúp mình báo giá và portfolio. Cảm ơn bạn!

Câu hỏi từ Group FB:
[Tìm code website]

Mình đang cần tìm 1 bạn freelancer hoặc 1 team nhỏ (khoảng 2 - 3 người) về code wordpress. Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng gửi giúp mình báo giá và portfolio. Cảm ơn bạn!
Nguồn: Redirecting...