Tiêu đề trang trong suốt trong Monochrome Pro

Monochrome Pro đi kèm với tiêu đề trang cố định có nền trắng trên tất cả các trang bao gồm trang chủ (với phần trang đầu 1 có hình nền toàn chiều rộng) và các bài đăng đơn (có hình ảnh nổi bật làm nền bên dưới tiêu đề trang).

Nếu bạn đang tìm cách đặt nền trong suốt cho tiêu đề trang web ở các chế độ xem ở trên, tức là trang chủ và các bài đăng đơn lẻ có hình ảnh nổi bật, hãy thực hiện các chỉnh sửa sau trong Monochrome Pro’s (v1.0 tính đến ngày hôm nay) .style.css

.home .site-header,
.single.featured-image .site-header {
  background-color: transparent;
}

.home .shadow .site-header,
.home .site-header.search-visible,
.single.featured-image .shadow .site-header,
.single.featured-image .site-header.search-visible {
  background-color: #fff;
}

.home.header-image .site-title > a,
.single.featured-image.header-image .site-title > a {
  background-image: url(images/logo-white.png) !important;
}

.home .nav-primary .genesis-nav-menu > li > a,
.single.featured-image .nav-primary .genesis-nav-menu > li > a {
  color: #fff;
}

.home.header-image .shadow .site-title > a,
.single.featured-image.header-image .shadow .site-title > a {
  background-image: url(images/logo.png) !important;
}

.home .shadow .nav-primary .genesis-nav-menu > li > a,
.single.featured-image .shadow .nav-primary .genesis-nav-menu > li > a {
  color: #000;
}

.home .site-inner {
  margin-top: 0;
}

.entry-background {
  margin-top: 0;
}

Sau khi cuộn xuống 50px, tiêu đề trang web sẽ có nền trắng.