theme jnews muốn code lại các nút chia sẻ mạng xã hội thì vào file nào vậy các anh ?

Câu hỏi từ Group FB:
theme jnews muốn code lại các nút chia sẻ mạng xã hội thì vào file nào vậy các anh ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/684034265630801/