Thêm Quảng cáo ở trên và dưới nội dung mục nhập

Tôi đang sử dụng plugin Genesis Widget Areas Generator. Sau khi kích hoạt plugin này, bạn sẽ nhận được một menu mới “Widget Generator” ở bảng điều khiển bên trái. Tôi đang tạo hai khu vực widget mới cho một bài đăng.

Một là “Nội dung trước khi nhập” .

Một cái khác là “Nội dung sau khi nhập cảnh” .

Bây giờ điều hướng đến trang Appearance -> Widgets và bạn sẽ nhận được hai thanh bên mới ở đó. Kéo và thả tiện ích Văn bản vào đó và dán Mã quảng cáo của bạn. Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên mỗi bài đăng.