Thêm mục tiêu “_blank” trên Điều hướng bổ sung của Nút trong Chủ đề Astra

Thêm nút làm mục menu cuối cùng ở đầu trang

Bạn có thể dễ dàng thêm nút hành động tùy chỉnh ở bên phải của các mục menu tiêu đề thông qua Astra Customizer.
  1. Đi tới trình tùy chỉnh chủ đề Astra
  2. Click vào header -> Menu tiểu học phần
  3. Chọn “Nút” từ Mục cuối cùng trong Menu thả xuống
  4. Hoàn thành các cài đặt theo yêu cầu của bạn.
Tôi đã làm điều này với JavaScript nhỏ . Bạn sẽ cài đặt hoặc tạo chủ đề con astra. Vì vậy, tất cả mã tùy chỉnh của bạn sẽ không bị xóa khi bạn cập nhật chủ đề Astra.

Tôi chỉ cần thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề con astra của tôi.

add_action( 'wp_footer', 'paulc_add_target_blank_ast_button' );
function paulc_add_target_blank_ast_button() {
echo '<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
jQuery(".ast-custom-button-link").attr("target", "_blank");
});
</script>'."\n";
}

Sau khi thêm mã này, tôi nhận được đánh dấu HTML mới này cho nút tiêu đề của mình.