Thay đổi URL (remove ?detail&id=)

Công ty em đang có 1 cái link như vầy:
https://indy-labs.com/bottlevin/wines/?detail&id=5bb6899a89455f151810e56b

Bây giờ sếp muốn bỏ chữ ?detail&id= để link chỉ còn lại như vầy:
https://indy-labs.com/bottlevin/wines/5bb6899a89455f151810e56b

Các cao nhân xin chỉ giúp em với ạ.

rõ hơn đi bác, là link này nằm trong thẻ HTML hay là link tĩnh ?

Nó là link tĩnh bác ạ.

Bạn tìm hiểu tài liệu này nhé.

Cảm ơn boss, mình sẽ tìm hiểu thêm.

Bác dùng .htaccess nhé, giữ lại cái ID là có thể nhận diện được rồi.

1 Like

Đc rồi các bác ạ. Cảm ơn mọi người nhé!

1 Like