Thay đổi giới hạn về số lượng biến thể cho danh sách thả xuống sản phẩm biến động

Theo mặc định, nếu Sản phẩm biến có ít hơn 30 biến thể, thì menu thả xuống để chọn các biến thể trên giao diện người dùng sẽ là động. Ví dụ: với áo phông có thuộc tính “Kích cỡ” và “Màu sắc”, sau khi khách hàng chọn Kích thước, menu thả xuống Màu sắc sẽ được cập nhật qua AJAX để chỉ hiển thị các tùy chọn có sẵn với Kích thước đã chọn.

Tuy nhiên, nếu có hơn 30 biến thể, danh sách thả xuống sẽ tĩnh và sẽ hiển thị tất cả các thuộc tính. Theo ví dụ trên, nếu áo phông có hơn 30 biến thể, menu thả xuống Màu sẽ tiếp tục hiển thị tất cả các tùy chọn màu sắc ngay cả khi chúng không có sẵn cho Kích thước đã chọn. Thay vào đó, sau khi họ chọn một tổ hợp không có sẵn, họ sẽ thấy thông báo “Xin lỗi, không có sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn của bạn. Hãy chọn một sự kết hợp khác ”.

Điều này được thực hiện để cải thiện hiệu suất trên trang web. Đối với số lượng lớn các biến thể, nếu nó phải tính toán các kết hợp có sẵn sau mỗi lần lựa chọn, nó có thể làm mọi thứ chậm lại một chút.

Tuy nhiên, giới hạn này có thể được thay đổi từ 30 thành một số khác nếu muốn bằng cách sử dụng woocommerce_ajax_variation_threshold bộ lọc:

function custom_wc_ajax_variation_threshold( $qty, $product ) {
	return 10;
}

add_filter( 'woocommerce_ajax_variation_threshold', 'custom_wc_ajax_variation_threshold', 10, 2 );