Thay đổi "Để lại nhận xét" tiêu đề H3 thành thẻ H4 trong Astra Theme

Theo mặc định, tiêu đề ‘Để lại một bình luận’ là thẻ H3 trong chủ đề Astra. Bạn có thể dễ dàng thay đổi thẻ này thành một thẻ dòng tiêu đề khác nói H4 bằng cách sử dụng mã tùy chỉnh. Mã sau sẽ thay đổi thẻ tiêu đề ‘Để lại một bình luận’ từ H3 thành H4.

Đoạn mã PHP: Để lại nhận xét từ thẻ H3 đến H4

Trong Bảng điều khiển WordPress, đi tới Appearance> Theme Editor và mở tệp functions.php của chủ đề Astra chid của bạn. Sau đó thêm đoạn mã sau vào cuối.

add_filter( 'astra_comment_form_default_markup', function( $args ) {
$args['title_reply_before'] = '<h4 id="reply-title" class="comment-reply-title">';
$args['title_reply_after'] = '</h4>';
return $args;
});