Tên miền + Hosting dành cho wordpress (tin tức nhiều) để SEO. Nên chọn nhà cung cấp nào mọi người?

Câu hỏi từ Group FB:
Tên miền + Hosting dành cho wordpress (tin tức nhiều) để SEO.
Nên chọn nhà cung cấp nào mọi người?
Nguồn: Redirecting...