Team mình đang cần 1 vài bạn làm freelancer wordpress.Team mình dự án nhiều . Yêu cần có kinh nghiệm làm wordpress và ở tphcm. Bạn nào muốn tham gia. Ib ạ. Thanks all.

Câu hỏi từ Group FB:
Team mình đang cần 1 vài bạn làm freelancer wordpress.Team mình dự án nhiều . Yêu cần có kinh nghiệm làm wordpress và ở tphcm. Bạn nào muốn tham gia. Ib ạ. Thanks all.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Team mình đang cần 1 vài bạn làm freelancer wordpress.Team mình dự án nhiều