Tạo sticky sidebar WordPress không dùng plugin

Đầu tiên, xác định class hoặc id của sidebar, ví dụ ở đây là .sidebar
Thêm CSS như sau:

.sidebar {
position:sticky;
position:-webkit-sticky;
top:5%;
}

Ý nghĩa các thuộc tính:

  • position:sticky; | sidebar của website sẽ được cố định khi bạn cuộn trang.

  • position:-webkit-sticky; | chức năng tương tự ở trên nhưng giúp cho sticky sidebar hoạt động được trên trình duyệt Safari.

  • top:5%; | sidebar sẽ cố định ở vị trí cách đường biên phía trên phần hiện thị của trình duyệt một khoảng bao nhiêu đó khi cuộn trang. Giá trị có thể là % hoặc px.

Lưu ý: cách này có thể không áp dụng được cho tất cả các theme WordPress.

Ý kiến đóng góp mời bạn bình luận bên dưới nhé!

1 Like