Tạo hai thanh điều hướng khác nhau cho trang chủ và trang bên trong bằng plugin JetPack

JetPack là một plugin mạnh mẽ dành cho trang WordPress và nó sẽ có rất nhiều tính năng. Rất nhiều người đang sử dụng plugin này ngày hôm nay.

Nếu bạn đã cài đặt plugin này thì bạn sẽ cần thêm bất kỳ mã hóa nào cho việc này. Bạn sẽ nhận được một nút “hiển thị” ở bên trái của nút “lưu” trong mọi tiện ích của bạn. Bằng nút này, bạn có thể ẩn / hiện tiện ích trong trang web của mình một cách có điều kiện.

Tôi đã sử dụng tùy chọn này cho thanh điều hướng tiêu đề của mình. Hiện tại, tôi đang hiển thị hai thanh điều hướng khác nhau cho Trang chủ và Trang bên trong.

Bước 1:

Đầu tiên, tôi tạo hai menu riêng biệt tại Admin (Dashboard-> Appearance-> Menus).

Bước 2:

Tiếp theo, tôi kéo và thả hai hộp tiện ích menu tùy chỉnh trong Khu vực tiện ích con bên phải Header và sử dụng các điều kiện sau. Xem ảnh chụp màn hình.