Tài khoản admin lạ

Chào các bác. E mới nhận 1 trang Wordpress sau khi vào kiểm tra thì thấy có 1 tài khoản admin là wordcamp, email : wordcamp@wordpress.com. E đã thử xóa tk này nhưng sau đó vẫn thấy xuất hiện trở lại. Các bác cho e hỏi có phải trang này đã dính mã độc k? Cảm ơn các bác nhiều ạ
PS: tất cả e mới test dưới local đã bị vậy rồi

E dùng wordpress.com hay wordpress.org ?

E dùng wordpress.org