Sticky Mini Cart

Nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng và tăng doanh số bán hàng của bạn. Cho phép khách xem và thanh toán các sản phẩm tại bất kỳ trang nào. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng thêm, sửa, cập nhật hoặc xóa các sản phẩm trong giỏ hàng với Ajax.

Demo: https://demo.codeflist.com/wordpress-plugins/sticky-mini-cart/
Link download: sticky-mini-cart.1.1.1.zip - Google Drive

1 Like