Sql dung lượng 800mb thì nên đầu tư server nhiều nhân xung thấp hay ít nhân xung cao để tối ưu tốc độ truy xuất? Mn giúp m với

Sql dung lượng 800mb thì nên đầu tư server nhiều nhân xung thấp hay ít nhân xung cao để tối ưu tốc độ truy xuất? Mn giúp m với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Sql dung lượng 800mb thì nên đầu tư server nhiều nhân xung thấp hay ít nhân xung cao để tối ưu tốc độ truy xuất? Mn giúp m với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/596069401093955/