[Share] Get items Element Envato miễn phí

Được thì cho mình xin cái này với bác ơi. Cảm ơn bác! https://elements.envato.com/barber-hair-tattoo-beauty-salons-wp-theme-9B3D76C

DONE

Bác get giùm nhé

Bác get giùm luôn cái này. Cảm ơn bác

anh get giúp em cái này với ạ, em cảm ơn https://elements.envato.com/epic-logo-intro-VP6E9GY

Bác ơi, thế bác get cho mình cái này với hi
http://kamleshyadav.com/html/portfolio/black_version/index.htmlBác get giúp em mấy item này nhé, em cảm ơn bác :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

Bác get bộ này giúp mình nhé:Bác cho em xin 3 items này ạ:Cảm ơn bác nhiều

Anh cho em xin theme này với ạ. Em cám ơn a trước nà
https://demo.tagdiv.com/newspaper_nature/

bác cho e xin 3 item này với ạ:
e cảm ơn

Nhờ bác tải giúp 3 cái này ạ . Cảm ơn bác !http://wordpress.templaza.net/real-estate/?storefront=envato-elements
Thanks thớt

Bác cho em xin bộ này nhé. Cảm ơn bác ạ

  1. Wendy - Multi Store WooCommerce Theme
  2. Fashionist - WooCommerce WordPress Theme
  3. Healthy Living
    thank bác nhé

Hi bác. Nhờ bác get dùm 3 linkthank bac

Có get được plugin này không bác ơi: https://codecanyon.net/item/visual-header-header-builder-for-wordpress/23208105

Thanks bác!

bác cho e xin 3 item này với ạ:

bác ib cho em xin với ạ. em cảm ơn bác nhiều

còn get item ko bác =]] , cho mình xin vài cái đi:

  1. https://elements.envato.com/woolentor-pro-woocommerce-elementor-addons-bui-QZ9DNYH
  2. https://elements.envato.com/hotel-listing-WCYUK5N
  3. https://elements.envato.com/wordpress-pro-event-calendar-WWJN4K7
  4. https://elements.envato.com/total-recipe-generator-for-elementor-NJZ5RHE
  5. https://elements.envato.com/woocommerce-variations-table-W4PY5J6